Bruslení pro veřejnost

Přijďte si k nám zabruslit!

Ceník dle kategorií
Kategorie Cena
Dospělí 30 korun
Děti a mládež od 6 do 18 let 20 korun
Děti do 6 let zdarma
Školy, učiliště a družiny – hromadně 10 korun
Nebruslící doprovod 10 korun
Broušení bruslí
Den Čas
Pondělí a středa 15.00–17.00
Pátek 15.00–17.30
Cena: 60 korun za pár